(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या प्रारुप विकास योजनेची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध | मराठी १ नंबर बातम्या

बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या प्रारुप विकास योजनेची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध

मुंबई ( १० मे २०१८ ) नगर विकास विभागाकडील अधिसूचनेद्वारे बृहन्मुंबई क्षेत्राची प्रारुप विकास योजनेस, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस शासनाने मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये ही मंजुरी देण्यात आली आहे. ही शासन अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर(कायदा व नियम) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागाने दिली आहे. या अधिसूचनेचा क्र. टिपीबी-4317/629/प्र.क्र.118/2017/वि.यो./नवि-11 दि. 8/05/2018 असा आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारे प्रायोजित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget