(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); कौशल्य सेतू मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी | मराठी १ नंबर बातम्या

कौशल्य सेतू मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी

मुंबई ( १० मे २०१९ ) : 27 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णय नुसार कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे.

सन 2018-19 पुर्वी कौशल्य सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मार्च 2019 च्या इयत्ता 10 वी चे प्रमाणपत्र परिक्षेसाठी ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट्सच्या माध्यमातून लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांनी राज्यातील सर्व शाळांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट्सचा लाभ मिळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. इ. 10 वी प्रमाणपत्र परिक्षेकरिता ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट्सचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी इ.10 वी च्या परिक्षेला प्रविष्ठ
झालेल्या माध्यमिक शाळे मार्फत राज्य मंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्ज करुन नोंदणी करावयाची आहे. सदर विहित नमुना मंडळाच्या www.mahasscboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करुन प्रिंट काढण्यासाठी उपलब्ध आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पूर्वी कौशल्य सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी सदर अर्जाची प्रिंट काढून तो अर्ज दिनांक 15 मे 2019 या कालावधीपर्यंत परिपूर्ण व बिनचूक भरावा. सदर अर्जावर विहित
जागेवर स्वत:ची सही करावी. तसेच तो ज्या माध्यमिक शाळेतून अंतिमत: माध्यमिक शालांत परिक्षेला प्रविष्ठ झाला आहे. त्या शाळेच्या मुख्याध्यापक किंवा प्रार्चायांची सही व शिक्का घेवून सदर अर्ज संबंधित
विभागीय मंडळात जमा करावा. सदर अर्जासोबत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र कौशल्य सेतू अभियान प्रमाणपत्र इत्यादींच्या साक्षांकित प्रती जोडाव्यात. वरील अर्ज विभागीय मंडळात जमा करताना त्यासोबत प्रकिया शुल्क 40 रुपये व गुणपत्रिका शुल्क 10 रुपये असे एकूण 50 शुल्क राष्ट्रीयकृत बँकांचा धनाकर्ष किंवा रोखीने विभागीय मंडळात जमा करावा. धनाकर्ष विभागीय सचिव, विभागीय मंडळ यांच्या नावे काढावा. वरील प्रमाणे शाळांनी सदरचे अर्ज 16 मे पर्यंत विभागीय मंडळात जमा करावेत.

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारे प्रायोजित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget