(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); इमारत मालक / भोगवटादार यांनी आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियमांमधील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक, अन्यथा कारवाई | मराठी १ नंबर बातम्या

इमारत मालक / भोगवटादार यांनी आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियमांमधील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक, अन्यथा कारवाई


मुंबई : महानगरातील सर्व इमारतींमधील विशेषतः उत्तुंग इमारतींमधील अग्निशमन यंत्रणा आणि उपकरणे तसेच आगीची धोक्याची सूचना देणारी उपकरणे योग्यरित्या सुरु असल्याची  खातरजमा करणे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियमांमधील तरतुदींचे पालन करणे हे संबंधीत मालक / भोगवटादार यांच्यासाठी आवश्यक आहे. अन्यथा, त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, असे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येत आहे. तसेच इमारतींमध्ये अंतर्गत सजावटींसाठी ज्वलनशील पदार्थांचा अनावश्यक वापर करु नये, अग्निसुरक्षा यंत्रणा व विद्युत संरचनेत फेरफार करु नये, असे देखील आवाहन करण्यात येत आहे.  


वन अविघ्न पार्क या गगनचुंबी इमारतीमध्ये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लागलेल्या आगीची दुर्घटना व त्यामुळे झालेली जीवितहानी व वित्तहानीच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून सर्व संबंधितांना आवाहन करण्यात येते की, अग्निविषयक दुर्घटना टाळण्याकरीता, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ च्या कलम ३ (१) नुसार आपल्या इमारतीमध्ये किंवा इमारतीच्या भागामध्ये आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजनांतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे दायित्व संबंधीत मालक / भोगवटादार यांचे आहे. ही बाब पुन्हा एकदा निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. 


सदर अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे इमारत किंवा इमारतीच्या भागामधील आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक योजनेमधील प्रस्थापित अग्निशमन यंत्रणा उत्तम व कार्यक्षम स्थितीत असल्याबाबत परवाना (लायसन्स) प्राप्त अभिकारणाकडून कलम ३ (३) व नियम ४ (२) नुसार  सहामाही प्रमाणपत्र वर्षातून दोनदा "नमुना ब" प्रमाणे जानेवारी व जुलै महिन्यात प्राप्त करून घेणे हे बंधनकारक आहे. सदर "नमुना ब" सहामाही प्रमाणपत्र इमारतीचे मालक / भोगवटादार यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका संकेतस्थळावर (https://portal.mcgm.gov.in) अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. सदर "नमुना ब" सहामाही प्रमाणपत्र हे बृहन्मुंबई महानगरपालिका संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मार्गाचा अवलंब करण्यात यावा. *संकेतस्थळाच्या मुख पृष्ठावर  ‘व्यवसायाकरिता’ या विभागात, परवानग्यांकरिता अर्ज या शीर्षकाखाली  अग्निशमन दस्तऐवज या उप शीर्षकामध्ये अपलोड हा पर्याय उपलब्ध आहे.* 


महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मधील तरतुदीनुसार विहित वेळेत "नमुना ब" सहामाही प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबधित मालक / भोगवटादार  हे कारवाईस पात्र ठरतील. 


उत्तुंग इमारतीमध्ये राहणारे रहिवासी यांनी इमारतीमध्ये बसविलेली आगीची धोक्याची सूचना देणारी व आग विझविण्याची सर्व उपकरणे व्यवस्थितरित्या सुरू असल्याबाबतची, तसेच त्यांच्या सुयोग्य हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याबाबतची वेळोवेळी खातरजमा करावी. त्याचप्रमाणे इमारतीत बसविलेली राईझर व स्प्रिंकलर सिस्टीम कार्यान्वित आहे किंवा नाही, याबाबत नियमित केल्या जाणाऱया अग्निसुरक्षा कवायती करताना कटाक्षाने लक्ष द्यावे.


अग्निसुरक्षा ही संयुक्त जबाबदारी असूनदेखील अनेक इमारतीमधील अंतर्गत सजावटीसाठी भरमसाठ प्रमाणात ज्वलनशील / सहजगत्या जळणा-या पदार्थांचा अनावश्यक वापर करण्यात येतो किंवा सजावटीसाठी मूळ अंतर्गत संरचनेत तसेच अग्निसुरक्षा यंत्रणेत व विद्युत संरचनेत फेरफार करण्यात येतात. त्यामुळे आगीचा धोका वाढतो. अश्या आगीमुळे भोगवटादारासच नव्हे तर आजूबाजुच्या रहिवाश्यांच्या जीवास देखील धोका निर्माण होत आहे. ही बाब लक्षात घेता अंतर्गत सजावटीसाठी वापरण्यात येणाऱया अनेक प्रकारच्या साहित्यात ज्वलनशील पदार्थांचा अनावश्यक वापर टाळण्यात यावा. तसेच त्यासाठी अग्निरोधक रसायनांची / रंगाची प्रक्रिया त्यावर करावी. मूळ अंतर्गत संरचनेत, अग्निसुरक्षा यंत्रणेत व विद्युत संरचनेत फेरफार करु नये. अंतर्गत वास्तू सजावटकारांनी व वास्तू विशारदांनी देखील या बाबींकडे विशेष लक्ष देणे येथे आवश्यक आहे.

अग्नि सुरक्षेविषयक साक्षरता वाढीस लागावी तसेच जनजागृतीसाठी जनहितार्थ महानगरपालिका प्रशासनाकडून हे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे.


===

Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारे प्रायोजित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget