(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसुचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवाहन | मराठी १ नंबर बातम्या

केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसुचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवाहन 

            मुंबईदि. 30 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागशासन निर्णय क्र. मासाका/२०१८/प्रक्र. २५९ (२)/अजाकदि. 08 मार्च२०१९ अन्वये केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसुचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेला अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नव उद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या उद्योजक लाभार्थ्यांना एकुण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील २५ % मधील जास्तीत जास्त १५ % मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

            योजनेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागमहाराष्ट्र राज्यशासन निर्णय क्र. मासाका /२०१८/प्रक्र. २५९(२)/अजाकदि. ०८ मार्च२०१९ मध्ये प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे. तरी इच्छुक नव उद्योजकांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासन निर्णयामध्ये नमुद माहितीनुसार सहायक आयुक्तसमाज कल्याणमुंबई उपनगरचेंबुर४०००७१ यांचे कार्यालयामध्ये योजनेच्या लाभाकरीता अर्ज सादर करावा.

            अर्ज करण्यासाठी कार्यालयाचा पत्ता :- सहायक आयुक्तसमाज कल्याणमुंबई उपनगरप्रशासकीय इमारत था मजलाआर. सी. मार्गचेंबुर (पूर्व)मुंबई ४०० ०७१ दुरध्वनी ०२२ २५२२२०२३ईमेल आयडी acswomumbaisub@gmail.com या पत्यावर अर्ज करावा. असे सहायक आयुक्तसमाज कल्याणमुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.

००००

Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारे प्रायोजित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget